Beschermings­bewind
wat houdt dat in?

Achtergrond

Beschermingsbewind is een maatregel die door de rechtbank wordt uitgesproken ter bescherming van het inkomen en financiële vermogen.

Het hebben van een goedlopende administratie en financiële huishouding is voor iedereen een basisbehoefte. Het zorgt voor overzicht en rust. Als er schulden zijn gemaakt wordt er gekeken welke oplossing er mogelijk is.

Van oudsher af zijn er mensen die niet voldoende zelfredzaam zijn voor wat betreft hun financiële administratie.

De aangewezen bewindvoerder moet jaarlijks aan de rechtbank verantwoording afleggen over uw financiële zaken. Hiermee wordt een wettelijke waarborg gevormd zodat uw financiële zaken in vertrouwde handen zijn.

Werkwijze

In een eerste vrijblijvende gesprek met de cliënt wordt gekeken of een aanmelding voor beschermingsbewind de oplossing kan zijn. Vervolgens zal dan een aanvraag tot beschermingsbewind worden ingediend bij de rechtbank. Er wordt een speciale beheerrekening geopend waar het inkomen op gestort wordt. Deze rekening wordt gebruikt om de vaste lasten te betalen en wekelijks wordt er een vast bedrag aan leefgeld op de rekening van de cliënt gestort.

Instanties worden aangeschreven om de post rechtstreeks aan de bewindvoerder door te sturen. Hierdoor ontstaat er voor de cliënt meer ruimte en rust om zich te richten op andere stappen naar zelfstandigheid. Ook hebben woonbegeleiders of andere hulpverleners meer tijd om zich te richten op de hulpvraag van cliënt.

Taken

De taken van een bewindvoerder

 • Aanvragen beschermingsbewind bij rechtbank

 • Inkomen op orde brengen

 • Aanvragen bijzondere bijstand, toeslagen en/of kwijtscheldingen

 • Sluit vereiste verzekeringen af wanneer het budget dit toelaat

 • Een budgetplan opstellen

 • Verzorgen belastingaangifte (box 1)

 • Indien mogelijk betalingsregelingen treffen

 • Maandoverzicht van mutaties verstrekken aan de cliënt

 • Jaarlijks verslag en verantwoording afleggen bij de rechtbank en cliënt

Welke taken vallen niet onder de bewindvoerder

 • Regelen van problematische schulden

 • Bewindvoering bij ondernemersactiviteiten

 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap

 • Verkoop van onroerend goed en/of aandelen

 • Verzorgen huisvesting

 • Aanvragen van paspoort of identiteitsbewijs

 • Aangifte inkomstenbelasting (box 1) terugwerkende kracht

 • Aangifte inkomstenbelasting (box 2 of 3)

Doelgroep

Beschermingsbewind kan een (tijdelijke) oplossing bieden voor mensen die het overzicht van hun financiën en administratie hebben verloren of, door geestelijke / lichamelijke oorzaken niet in staat zijn om alles zelf te regelen.

Kosten

De kosten voor de bewindvoering wordt vastgesteld door de overheid. Als uw inkomen of vermogen laag is dan komt u wellicht in aanmerking voor volledige vergoeding van de kosten via bijzondere bijstand. De bewindvoerder vraagt dit voor u aan bij de gemeente.